Holmen Hockey

Politiattester

Politiattester

Styret i Holmen Hockey avkrever politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Dette ihht kravet fra NIF som trådte i kraft 1. januar 2009. I Holmen Hockey må alle styremedlemmer, hovedlagledere og hovedtrenere fremlegge politiattest.

Ansvarlige for gjennomlesning av attester er Marianne Engebrigtsen.

 

Politiets online søknads side:

https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/sok-om-politiattest-digitalt/

Dette skjema må fylles ut og skal brukes som vedlegg på politiattest søknaden som gjøres på nettsidene til politiet:

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/klubbguiden/politiattest/bekreftelseformalbm.pdf

 

Arbeids-/oppdragsgiver: Holmen Hockey

Kontaktinformasjon: Styret Holmen Hockey, Holmen Ishall, Vogellund 20, 1394 Nesbru, holmen@holmenhockey.no

Lovhjemmel: Politiregisterforskriften § 34-1, jf. Politiregisterloven § 39, første ledd

 

Bekreftelse på formål skjema må signeres av en i styret før det legges scannet ved online søknad til politiet.

 

Mvh Styret i Holmen Hockey

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift